สยองขวัญ Horror

/

HD
Dead Whisper (2024)
ซับไทย
ฉายปี :
IMDB : 4.4/10
Dead Whisper (2024)
HD
Mind Body Spirit (2024)
ซับไทย
ฉายปี :
IMDB : 5.5/10
Mind Body Spirit (2024)
HD
A Song from the Dark (2024)
ซับไทย
ฉายปี :
IMDB : 2.4/10
A Song from the Dark (2024)
HD
The Train of Death (2024)
ซับไทย
ฉายปี :
IMDB : 5.0/10
The Train of Death (2024)
HD
Clickbait: Unfollowed (2024)
ซับไทย
ฉายปี :
IMDB : 5.6/10
Clickbait: Unfollowed (2024)
HD
The Blue Rose (2024)
ซับไทย
ฉายปี :
IMDB : 4.9/10
The Blue Rose (2024)
HD
The Inheritance (2024)
ซับไทย
ฉายปี :
IMDB : 4.6/10
The Inheritance (2024)
HD
Population Purge (2024)
ซับไทย
ฉายปี :
IMDB : 5.4/10
Population Purge (2024)
HD
Kuyang (2024)
ซับไทย
ฉายปี :
IMDB : 6.7/10
Kuyang (2024)
HD
Pagpag 24/7 (2024) ร้านสะดวกหลอน
ซับไทย
ฉายปี :
IMDB : 6.5/10
Pagpag 24/7 (2024) ร้านสะดวกหลอน
HD
Latency (2024)
ซับไทย
ฉายปี :
IMDB : 4.8/10
Latency (2024)
HD
The Caller (2024) สายอันตราย
ซับไทย
ฉายปี :
IMDB : 7.0/10
The Caller (2024) สายอันตราย
HD
Hoard (2024)
ซับไทย
ฉายปี :
IMDB : 6.5/10
Hoard (2024)
HD
The Corpse Washer (2024)
ซับไทย
ฉายปี :
IMDB : 6.8/10
The Corpse Washer (2024)
HD
The Seeding (2023)
ซับไทย
ฉายปี :
IMDB : 5.0/10
The Seeding (2023)
HD
The Devil's Bath (2024)
ซับไทย
ฉายปี :
IMDB : 6.9/10
The Devil’s Bath (2024)
HD
In a Violent Nature (2024)
ซับไทย
ฉายปี :
IMDB : 6.0/10
In a Violent Nature (2024)
HD
Tan-Ti-Ana (2024)
ซับไทย
ฉายปี :
IMDB : 6.5/10
Tan-Ti-Ana (2024)
HD
The Legend of Lake Hollow (2024)
ซับไทย
ฉายปี :
IMDB : 4.7/10
The Legend of Lake Hollow (2024)
HD
Wake (2024)
ซับไทย
ฉายปี :
IMDB : 3.8/10
Wake (2024)
HD
Cinderella's Curse (2024)
ซับไทย
ฉายปี :
IMDB : 3.5/10
Cinderella’s Curse (2024)
HD
Blackwater Lane (2024)
ซับไทย
ฉายปี :
IMDB : 4.4/10
Blackwater Lane (2024)
HD
Handling the Undead (2024)
ซับไทย
ฉายปี :
IMDB : 5.8/10
Handling the Undead (2024)
HD
We Are Zombies (2023)
ซับไทย
ฉายปี :
IMDB : 6.4/10
We Are Zombies (2023)
HD
Shuigui Bride (2024) เจ้าสาวสุดหลอน
ซับไทย
ฉายปี :
IMDB : 6.5/10
Shuigui Bride (2024) เจ้าสาวสุดหลอน
HD
บ้านผูกวิญญาณ 6th Sense Agency (2024)
พากย์ไทย
ฉายปี :
IMDB : 6.5/10
บ้านผูกวิญญาณ 6th Sense Agency (2024)
HD
Succubus (2024)
ซับไทย
ฉายปี :
IMDB : 4.6/10
Succubus (2024)
HD
I Saw the TV Glow (2024)
ซับไทย
ฉายปี :
IMDB : 6.3/10
I Saw the TV Glow (2024)
HD
Jeonde Raho Bhoot Ji (2024)
ซับไทย
ฉายปี :
IMDB : 6.8/10
Jeonde Raho Bhoot Ji (2024)
HD
Lowlifes (2024)
ซับไทย
ฉายปี :
IMDB : 6.4/10
Lowlifes (2024)
HD
Wild Eyed and Wicked (2024)
ซับไทย
ฉายปี :
IMDB : 3.4/10
Wild Eyed and Wicked (2024)